Maščoba, ki kuri maščobo – rjavo maščobno tkivo

Ko govorimo o maščobi v človeškem telesu, navadno govorimo o belem maščobnem tkivu. Ljudje v zahodnem svetu imamo, na žalost, le-tega preveč, saj je njegovo izobilje povezano s številnimi bolezenskimi stanji. Obstaja pa tudi rjavo maščobno tkivo, ki je izjemno pomembno in pomaga porabljati odvečno vnešeno energijo.

Dolga leta je veljalo, da imajo rjavo maščobno tkivo nekatere živali in dojenčki, z odraščanjem pa naj bi se količina rjavega maščevja zmanjševala in bila pri odraslem človeku skorajda nezaznavnih velikosti.

Kaj sploh je rjavo maščevje?

Rjavo maščobno tkivo je tkivo, ki vsebuje relativno veliko število mitohondrijev. Če ste prespali srednješolsko biologijo, recimo, da so mitohondriji tovarna energije. Tudi mišice jih imajo veliko, a se te v maščevju razlikujejo po tem, da proizvajajo predvsem toploto.

Čemu služi?

Rjavo maščevje služi proizvodnji toplote. Dojenčki so majni, njihovo mišičevje pa še ni razvito, a imajo relativno veliko površino. To pa pomeni, da obstaja velika nevarnost podhladitve – mišice ne morejo zagotoviti potreb po toploti, stik z zunanjim okoljem (površina telesa) pa je velika. Rjavo maščevje je tako nekakšno centralno ogrevanje telesa. Zadnje raziskave kažejo, da imamo rjavo maščevje odrasli v veliko večjih količinah, kakor je bilo doslej znano.

So what …

Ker je za proizvodnjo toplote potrebno gorivo in tega je v pri večini preveč, večja aktivacija maščobnega tkiva lahko pomeni večjo porabo energije in manjšo možnost za pridobivanje telesne mase. Z večjo aktivacijo rjavega maščobnega tkiva je višja tudi dnevna poraba energije. Raziskovalci se tako trudijo ugotoviti, kako povišati aktivnost in tudi količino rjavega maščevja z željo po zmanjšanju možnosti za nastanek bolezni kot so sladkorna bolezen tipa 2, srčnožilne bolezni itd. Rjavo maščevje lahko namreč v času svoje aktivnosti sprejme relativno velike količine glukoze in triacilglicerolov (trigliceridov).


Prilagodite se na hladno okolje

Četudi je znanost na tem področju še v povojih, je nekako smotrno sklepati, da se z aklimatizacijo na hladnejše okolje, recimo zmanjšanje centralnega ogrevanja iz 22 ºC na 20ºC v hiši na dolgi rok, telo privadi na novo okolje tako, da aktivira rjavo maščevje in v mirovanju porabi več energije.

Za konec:

  1. Ljudje imamo rjavo maščobno tkivo.
  2. To služi proizvodnji toplote, kar pomeni, da ni »vsa maščoba v telesu odveč«
  3. O rjavem maščevju boste v prihodnosti še velikokrat slišali. Takrat se spomnite na nas …

Pa še en zanimiv video na to temo …

Tim Podlogar
Kineziolog