Laktatni profil (kratek)

Predstavlja osnovo laboratorijskega testiranja, ki nam omogoča natančno določanje trenažnih območij, ki so ključ za uspešen trening. Test je sestavljen in stopenjskega protokola do odpovedi, med celotnim testom pa vzorčimo laktat iz kapilarne krvi.

94,50€

______________

Laktatni profil (dolg)

Predstavlja osnovo laboratorijskega testiranja, ki nam omogoča natančno določanje trenažnih območij, ki so ključ za uspešen trening. Test je sestavljen in stopenjskega protokola do odpovedi, med celotnim testom pa vzorčimo laktat iz kapilarne krvi. Poleg merjenja laktata pa s intirektno kalorimetrijo merimo tudi oksidacijo substratov (Ogljikovi hidrati, maščobe). Protokol testa je sestavil znani trener in raziskovalec Iñigo San Milán, ki je tudi trener Tadeja Pogačarja.

141,70€

______________

VO2max test

Stopenjski test za določanje maksimalnega privzema kisika (VO2max). Kratek 20min test s hitrim stopnjevanjem do odpovedi!

92,70€

______________

Laktatni profil + VO2max test (HPC protokol)

Test, ki smo ga razvili strokovnjaki v HPC. Ta nam omogoča natančno določanje obeh laktanih pragov, mehanske učinkovitosti in pa merjenje maksimalnega privzema kisika (VO2max) vse v enem obisku (trajanje testa: ~2h).

140,80€

______________

Kritična moč + VO2max (HPC protokol)

Test, ki smo ga razvili strokovnjaki v HPC. Ta združuje  merjenje dveh ključnih parametrov za športno uspešnost v vzdržljivostenm športu. Kritična moč in maksimalni privzem kisika (VO2max). Test nam omogoča določanje vadbenih območij.

119,00€

______________

LT1 + Kritična moč + VO2max (HPC protokol)

V našem pogledu test, ki bi ga moral vsak resnejši športnik opraviti nekajkrat letno. Na testu izmerimo prvi laktatni prag, kritično moč in maksimalni privzem kisika (VO2max). Ta nam omogoča natančno določanje trenažnih con ter spremljanje napredka skozi leto.

139,40€

______________

Fatmax

S testom izmerimo maksimalno zmožnost oksidacije maščob, rezultati pa se uporabijo za optimizacijo nizko intenzivnega treninga.

105,60€

______________