Struktura moči v trenažnem procesu

Brez motoričnih sposobnosti se nihče od nas ne bi mogel premikati, kaj šele loviti, bežati in celo preživeti. Motorične sposobnosti so prirojene lastnosti, ki jih človek s pridom izkorišča v vsakdanjem življenju. Kineziološka znanost se med drugim ukvarja tudi z raziskovanjem naših motoričnih sposobnosti in si pri tem postavlja različna vprašanja. (več …)
Preberi več

Aerobnih in anaerobnih naporov ni!

V svetu športa in medicine se velikokrat uporabljata termina aerobna in anaerobna aktivnost. Prvi naj bi predstavljal stanje, v katerem športnik za pridobivanje potrebne energije uporablja izključno procese, v katerih sodeluje celično dihanje in se porablja kisik; drugi pa stanje, v katerem celično dihanje ni prisotno in so v uporabi biokemijske poti, ki kisika »ne potrebujejo«...
Preberi več