Spletno orodje PKMO: Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem (UP FVZ) sta v okviru projekta Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu (krajše PKMO), ki ga financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ter Evropski socialni skladi, izdelala spletno orodje za pomoč delavcem in delodajalcem. PKMO spletno orodje vključuje nabor ukrepov za preprečevanje novih in obvladovanje obstoječih KMO in psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. Orodje je izdelano na osnovi analiz pojavnosti najpogostejših KMO in duševnih stresnih motenj (DSM), povezanih z delom v Sloveniji med leti 2015 in 2019. Spletno orodje projekta PKMO je javno, brezplačno in do njega lahko dostopate s klikom na povezavo https://pkmo.si/. Za uporabo spletnega orodja je potrebna registracija, registrirate se lahko kot delavec ali kot delodajalec. Navodila za registracijo in prijavo so v priponki tega dopisa, objavljena pa so tudi na spletni strani PKMO.

V e-učbeniku spletnega orodja PKMO boste našli naslednje vsebine:

  • podrobne opise problematike z delom povezanih KMO,
  • ergonomske ukrepe na delovnem mestu,
  • kineziološke ukrepe na delovnem mestu in v prostem času ter
  • aktivnosti za obvladovanje psihosocialnih tveganj pri delu.

Posebnost PKMO spletnega orodja je vstopni ”Ugotovi in odpravi” vprašalnik. Na podlagi podanih odgovorov delavec prejme individualizirano poročilo o njegovem tveganju za KMO in DSM glede na starost, spol in tip dela, ki ga opravlja. Še več, poročilo glede na prepoznano tveganje in morebitne že obstoječe težave vključuje povezave do poglavij spletnega orodja, ki so za delavčeve težave v tistem trenutku najbolj priporočljiva. S tovrstnim, ciljanim usmerjanjem delavca do izobraževalnih vsebin, ki vključujejo ukrepe za preprečevanje KMO in psihosocialnih tveganj pri delu želimo doseči, da bo vsak posameznik prejel informacije, ki jih najbolj potrebuje. Hkrati lahko dostopate tudi do vseh ostalih vsebin spletnega orodja, ki so predstavljene v obliki e-učbenika.

Za potrebe izobešanja vam lahko dostavimo tudi brezplačne ergonomske in kineziološke stenske plakate.

Vabimo vas k uporabi spletnega orodja PKMO in s tem k skrbi za svoje zdravje.