Kaj je kineziologija?

Eno izmed pogostih vprašanj, na katero kineziologi naletimo je, da ljudem pojasnimo, kaj kineziologija pravzaprav je. Četudi kineziologija ni nova veda, je širši javnosti vsekakor precej neznana. Študij kineziologije in z njimi diplomanti kineziologije obstajamo namreč šele nekaj let. Zato ne čudi dejstvo, da ljudje pač še ne vedo, kaj kineziologija je in kdo smo kineziologi.

Kot že omenjeno, je kineziologija ena izmed mnogih ved, ki se ukvarja s proučevanjem, v tem primeru gibanja človeškega telesa. Preden pa ugotovimo, kaj kineziologija je, si najprej poglejmo, kaj kineziologija ni.

Kaj kineziologija ni?

Kineziologijo mnogi zamenujejo:

 • S kinologijo. Kinologija je veda o psih in tako nima veliko veze s kineziologijo. Četudi velja omeniti, da znanstveniki s področja kineziologije v svojih raziskavah namesto ljudi občasno uporabljajo tudi živali, med drugim pse.
 • Z vedo, ki se ukvarja s Kitajsko. Poleg podobnosti v imenu, kineziologija s Kitajsko ali Kitajščino nima nič skupnega, razen dejstva, da kineziologi delujejo tudi na Kitajskem.
 • S fizioterapijo. Od zgornjih dveh možnosti je fizioterapija še najbližje kineziologiji in se z njo v določenih primerih celo prepleta in povezuje. Če se fizioterapija ukvarja z rehabilitacijo posameznikov po določenih zdravstvenih tegobah, se kineziologija na enem izmed svojih področij ukvarja s porehabilitacijo (tudi postrehabilitacijo), torej času po končani rehabilitaciji s strani fizioterapevtov.

 

Mnogokrat pa se zgodi, da se kot kineziologi okličejo tudi:

 • Maserji in terapevti, ki nimajo formalne izobrazbe fizioterapevta ali kineziologa. Kot kineziolog se lahko poimenuje le posameznik, ki je zaključil študij kineziologije ali pa kot raziskovalec deluje na področju kineziologije, a ima v osnovi drug poklic (npr. fizik, ki se ukvarja z biomehaniko; zdravnik, ki proučuje delovanje krvnožilnega sistema med vadbo itd.)
 • Samooklicani zdravilci, ki zdravijo s pomočjo alternativne medicine (npr. bioresonanca, kitajska medicina itd.). Kineziologija temelji na znanstvenih spoznanjih, zato je povezavanje imena kineziologija z alternativno medicino, za katero ne obstaja dokazov za njeno učinkovitost, popolno zavajanje potrošnikov. Mnogi »zdravilci« se ne okličejo za kineziologe, pravijo pa, da uporabljajo kineziološke metode zdravljenja (najbolj popularen je test moči roke). Te metode so navadno enako učinkovite, kakor zdravljenje s placebom.

Kaj kineziologija torej je?

V osnovi gre za vedo o gibanju človeškega telesa. Proučuje gibanje z biomehanskega, psihološkega in fiziološkega vidika. Z drugimi besedami povedano se kineziologija ukvarja s proučevanjem človeka v gibanju (torej pri vsakodnevnih opravilih, med vadbo, po poškodbah) in vplivom različnih vrst gibanja na mirojuče telo (npr. vpliv vadbe na izgubo telesne mase).

Kineziologija se prepleta z drugimi vedami, npr.: biomehaniko, anatomijo, fiziologijo, psihologijo, nevrologijo, biokemijo, fizioterapijo in dietetiko.

Kineziolog tako lahko deluje na mnogih področjih. Lahko deluje kot raziskovalec, lahko pa ljudem pomaga pri gibalni in športni vadbi in pomaga:

 • Vzdrževati in izboljševati telesno zmogljivost.
 • Preprečevati nastanek, oziroma upočasnjevati, razvoj določenih bolezenskih pojavov.
 • Vzpostavljati mehanizme za uspešno porehabilitacijsko zdravljenje.

Kineziologe pogosto vidimo v

 • Športnih ekipah, kjer sodelujejo pri načrtovanju vadbe, analizirajo gibanje posameznika, izvajajo različne meritve (npr. fiziološke), načrtujejo ustrezno prehrano ter pomagajo preprečevati nastanek poškodb in pretreniranosti.
 • Zdravstvenih domovih, kjer s svojim znanjem pomagajo pacientom pri spremembah življenskega sloga (npr. izguba telesne mase, povečanje telesne aktivnosti)
 • V domovih za ostarele, kjer s starostniki izvajajo vadbo, s ciljem izboljšanja trenutnega stanja in/ali upočasnjevanja procesa staranja.
 • V raziskovalnih ustanovah, kjer raziskujejo različne aspekte kineziologije.
 • V športnih centrih, kjer športnikom in nešportnikom svetujejo pri vadbi, prehrani itd.
 • V rehabilitacijskih centrih, kjer s fizioterapevti sodelujejo v procesu rehabilitacije. Delo kineziologa navadno nastopi po opravljenem delu fizioterapevta.

V nekaterih tujih državah je študij kineziologije poimenovan tudi športne in vadbene znanosti, študenti pa se pogosto na drugi študijski stopnji specializirajo in postanejo tudi: vadbeni fiziologi ali športni nutricionisti.

Sedaj veste …