Debelost, problem sodobnega sedečega človeka

Debelost je kronična bolezen, za katero je značilno čezmerno kopičenje maščobe v telesu. Zvečana telesna masa torej še ne pomeni debelosti, saj je lahko večja na račun mišic, kosti ali edemov. Kako jo prepoznati?

Za odgovor na zgornje vprašanje moramo najprej opredeliti normalno telesno težo.

Distribucija maščevja po telesu. Poznamo porazdelitev maščobe v obliki jabolka in porazdelitev maščobe v obliki hruške. Slednja je bolj značilna za ženske in nosi manjše tvegaje za obolenja, saj je visceralne maščobe manj.
Slika 1. Distribucija maščevja po telesu. Poznamo porazdelitev maščobe v obliki jabolka in porazdelitev maščobe v obliki hruške. Slednja je bolj značilna za ženske in nosi manjše tvegaje za obolenja, saj je visceralne maščobe manj.

Normalno in idealno telesno težo lahko razberemo iz razpredelnic, ki so sestavljene po statističnih podatkih. Pri normalni telesni teži upoštevamo starost, spol, telesno višino ter razvitost okostja in jo ugotavljamo na podlagi povprečnih statističnih vrednosti iz tabel. Idealna telesna teža pa je tista, pri kateri je umrljivost najmanjša. Izkazalo se je namreč, da je to normalna teža, ki bi jo imel človek pri 25 letih. Ali gre za debelost pri zvečani, normalni ali celo zmanjšani telesni teži pa določimo rutinsko z merjenjem debeline kožne gube ali drugimi metodami merjenja podkožnega maščevja, navadno meritvami prevodnosti kože in podkožja. Za oceno ogroženosti za srčno-žilne in presnovne bolezni, povezane z debelostjo, so pomembne meritve obsega pasu in razmerja med obsegom pasu ter bokov, ki je povezano s količino visceralnega maščevja (tabela 2). Normalnost telesne teže velikokrat izrazimo z indeksom telesne mase (ITM), ki je prikazan v tabeli 1. ITM je sicer zelo nezanesljiva metoda, ki smo ji pred tedni namenili cel prispevek.

Tabela 1

Meje ITM za oceno normalne oziroma patološke telesne mase po WHO (Šuput, 2014)

ITM (TT[kg]/TV[m]2 Klasifikacija po SZO Laični opis
Pod 18,5 Podhranjenost Suh
18,5 – 24,9 Normalna telesna masa Zdrav/normalen
25 – 29.9 Prekomerna telesna masa Močan
30 – 34,9 Debelost 1. Stopnje Debel
35 – 39,9 Debelost 2. Stopnje
>50 Morbidna debelost
Ekstremna debelost

 

Tabela 2. Povprečni delež maščob v telesu za moške (ACSM Guidelines, 2002)
Tabela 2. Povprečni delež maščob v telesu za moške (ACSM Guidelines, 2002)

 

Tabela 3. Povprečni delež maščob za ženske (ACSM Guidelines, 2002)
Tabela 3. Povprečni delež maščob za ženske (ACSM Guidelines, 2002)

 

Tabela 4

Razmerje pas/boki in ogroženost zdravja z vidika kroničnih nenalezljivih bolezni (srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen tipa II, rak dojke, rak črevesa) (Razmerje med obsegom pasu in bokov, 2015).

Vrednost Ženske Vrednost Moški
>0,7 Ogroženo zdravje >0,8 Ogroženo zdravje
>0,86 Zelo ogroženo zdravje >0,95 Zelo ogroženo zdravje

 

Tabela 5

Obseg pasu in ogroženost zdravja z vidika kronično nenalezljivih bolezni (Razmerje med obsegom pasu in bokov, 2015).

Vrednost Ženske Vrednost Moški
>80cm Ogroženo zdravje >94cm Ogroženo zdravje
>88cm Zelo ogroženo zdravje >102cm Zelo ogroženo zdravje

 

 Slika 2. Obseg pasu merimo v srednji točki med spodnjim robom rebrnega loka in grebenom črevične kosti, kar predstavlja višino popka. Obseg bokov pa merimo na najširšem delu bokov (Razmerje med obsegom pasu in bokov, 2015).

Slika 2. Obseg pasu merimo v srednji točki med spodnjim robom rebrnega loka in grebenom črevične kosti, kar predstavlja višino popka. Obseg bokov pa merimo na najširšem delu bokov (Razmerje med obsegom pasu in bokov, 2015).

Za razvoj debelosti je potrebna dalj časa trajajoča pozitivna energijska bilanca. Ločimo dve vrsti debelosti: hiperplastično debelost (hiperplazija maščobnih celic), pri kateri je povečano predvsem število maščobnih celic, in hipertrofično debelost (povečanje prečnega preseka maščobne celice), kjer so povečane že obstoječe maščobne celice. Število maščobnih celic je pri odraslem človeku stalno, zato menijo, da se v zreli dobi razvije predvsem hipertrofična debelost, v mladosti pa hiperplastična debelost. V mladosti je zato zelo pomembna skrb za primerno sestavo telesa, saj se debelost zaradi povečanja števila celic »prenese« v adolescenco in odraslost. Izguba telesne mase na račun maščobe je v tem primeru zelo trdovratna. Izjema so skrajne debelosti, pri katerih pride tako do povečanja števila kot velikosti maščobnih celic (Bajrović, F. F., 2014).

Pri preprečevanju in odpravljanju debelosti moramo poznati mehanizme nastanka le-te. Objektivno določanje debelosti z nekaterimi tehnikami, ki se pojavljajo v literaturi in so opisane zgoraj pa predstavlja povratno informacijo o trenutni stopnji prehranjenosti posameznika in spremljanju napredka pri hujšanju (največkrat).

Kaj je poglavitni krivec za nastanek debelosti pa v naslednjem prispevku…

 

Darjan Spudić
Kineziolog
Povzeto po:

Physical Activity. (11. 11. 2015). Obesity Prevention Source. Pridobljeno iz: http://www.hsph.harvard.edu/obesity-prevention-source/obesity-causes/physical-activity-and-obesity/

Ribarič, S. in drugi (2014). Temelji patološke fiziologije. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo