Velik NE genetskemu testiranju za identifikacijo talentov v športu

A magnifying glass focussing on a section of a DNA strand. Very high resolution 3D render.

V zadnjem času se vedno več govori o samoplačniških genetskih testiranjih, ki jih izvajajo določena podjetja. Ta obljubljajo, da vam bodo njihovi rezultati pomagali najti vaš športni talent ter vas ali vašega otroka usmerili v pravilno športno panogo. A kineziološka stroka je enotna – genetska testiranja nimajo prostora v identificirianju talentov!

Genetika ima velik vpliv na trenabilnost posameznika, saj igra pomembno vlogo pri na primer največjem privzemu kisika, sestavi mišičnih vlaken, anaerobni moči, navečji hitrosti teka, koncentraciji encimov v mišicah itd. V zadnjih dvajsetih letih je genetsko raziskovanje doživelo pravi razcvet, saj so se izboljšale raziskovalne metode, raziskovanje pa pocenilo. Raziskovalci v nekem laboratoriju najbrž ravno v času, ko prebirate ta prispevek, jaz pa ga pišem, iščejo nove povezave med vplivom določenih genov na človekove značilnosti.

Pa ne govorimo le o značilnostih, kot so že omenjeni največji privzem kisika, temveč tudi značilnosti, ki so povezane z boleznimi, recimo sarkopenijo (izgubo mišične mase), tveganju za pretrganje križnih vezi, težavami s srcem in še dolgo bi lahko naštevali.

V Ameriki so skovali izraz kineziogenomika (»kinesiogenomics«), ki združuje kineziologijo in genomiko – znanost, ki se ukvarja s človekovimi geni, kar jasno kaže, da genomika že tolče po vratih športa.

Pogojni DA genetskemu testiranju za preprečevanje in zdravljenje bolezni in smrtno nevarnih stanj

Vrhunski športniki so izpostavljeni enormnim obremenitvam, zato ni čudno, da jih je večina tekom svoje kariere precej časa odsotnih zaradi poškodb ali bolezenskih stanj. Ampak odsotnost niti ni tisto, kar nas najbolj skrbi. Tukaj so še poškodbe in dogodki, ki športnikovo kariero končajo. Prevečkrat se zgodi, da se športnikovo udejstvovanje konča celo s smrtjo – pa ne zaradi uživanja prepovedanih substanc ali nepremišljenega giba, temveč neodkritih problemov v telesu. Znanstveniki se trudijo in so na dobri poti, da ugotovijo, katera stanja so povezana s posameznikovimi geni in ugotoviti, kako nastanek poškodbe/bolezni preprečiti z zdravili ali posebno vadbo.

Ali to pomeni, da bi morali biti vsi športniki genetsko testirani?

Ne. Genetski testi so še vedno izjemno dragi, znanost pa šele na začetku, zato je aplikacija trenutnega vedenja o genetiki, še zelo vprašljiva. Vsekakor pa se športnikom priporoča, da redno opravljajo obremenitvena testiranja v laboratorijih pod vodstvom zdravnikov medicine športa in kardiologov, ki ugotavljajo nepravilnosti delovanja srca in drugih človeških organov. Šele na podlagi priporočila izkušenega zdravnika, da se opravi genetsko testiranje, je izvedba le-tega šele smiselna. Testiranje mora biti izvedeno v strokovnem laboratoriju, rezultate pa predstaviti izkušen zdravnik.

Velik NE genetskemu testiranju za identifikacijo talentov

Znanstveniki so odkrili kar nekaj genov, za katere smatrajo, da so pomembni za razvoj določenih sposobnosti. Zato se morda na prvi pogled sliši smiselno in logično, da starši otroka pošljejo na genetsko testiranje in ugotovijo, če je »talentiran« za določen šport. Poleg tega, da je to iz etičnega stališča popolnoma nezaslišano, so rezultati takšnih testov zaenkrat še vedno popolnoma nepredvidljivi z vidika končne aplikacije. Saj veste – če športnik ne trenira, mu talent ne pomaga prav veliko. Poleg tega so genetske raziskave narejene na majhnem vzorcu in je posploševanje na populacijo še vedno zelo vprašljivo, saj obstaja verjetnost, da je prišlo do statistične napake tipa 1, ki pravi, da je pozitivna povezanost med spremenljivkami posledica naključja in ne dejanske povezanosti.

Za konec

Avstralski inštitut za šport je tako pred kratkim prišel do naslednje pozicije, ki se ji pridružujemo tudi mi:

 • Genetsko testiranje v zdravstvene namene mora biti odrejeno s strani zdravnika.
 • Genetsko testiranje v znanstvene namene mora nujno vsebovati predhodni in zaključni pogovor z izkušenim zdravnikom na temo genetskega testiranja.
 • Posamezniku, ki se odloči za samoplačniško genetsko testiranje pri nekem podjetju, se priporoča, da ne zaupa ugotovitvam tega podjetja, temveč se o izsledkih posvetuje z zdravnikom.
 • Genetsko raziskovanje kot del raziskovalnih projektov se lahko izvede le ob pisnem soglasju.
 • Namen genetskega testiranja mora biti športniku do potankosti pojasnjen.
 • Testiranci morajo biti obveščeno o možnih nepričakovanih odkritjih, ki lahko vplivajo na posameznikovo zdravje ali zdravje bližnjih.
 • Športnik mora imeti pravico do zavrnitve testiranja.
 • Obstajati ne smejo nobene diskriminatorne posledice, če posameznik testiranje odkloni.
 • Rezultati testiranja bodo ostali zaupni, razen, če je bil dogovor drugačen.
 • Genetsko raziskovanje za namene športnega raziskovanje ne sme biti izveden na nepolnoletnih športnikih.
 • Športniki, ki sodelujejo v genetskem raziskovanju morajo imeti pravico do odhoda iz raziskave na kateri koli točki le-te, k čemur sodi tudi pravica do uničenja že pridobljenih vzorcev/rezultatov.
 • Športniki, ki sodelujejo v genetskem raziskovanju morajo imeti pravico, da pošljejo genetski material ali rezultate testiranj tretji osebi.
 • Testiranje bo izvedeno z najmanj invazivnimi metodami.
 • Genetska manipulacija ne bo uporabljena z namenom izboljšanja zmogljivosti.
 • Genetska testiranja, ki jih ponujajo različna podjetja, so nepriporočljiva.
 • Rezultati genetskih testiranj SE NE SMEJO UPORABITI ZA SELEKCIJO ŠPORTNIKOV.
 • Rezultati genetskih testiranj SE NE SMEJO UPORABITI ZA IDENTIFIKACIJO MOREBITNIH TALENTOV.
 • Uporaba genetskega testiranja za preprečevanje poškodb ali za izboljšanje zdravja je legitimen in v določenih razmerah smiseln razlog za genetsko testiranje.

Do podobnih sklepov so prišle tudi druge krovne športne organizacije po svetu.

Tim Podlogar
Kineziolog

Več informacij:

Smernice avstralskega inštituta za šport
Smernice britanske zveze športnih in vadbenih znanosti