Prekinitveno postenje pri športnicah

Športnice potrebujejo za učinkovit trening, izboljšanje forme in optimalno zmogljivost zadosten vnos uravnotežene hrane in tekočine. O primernem vnosu energije, dostopni energiji (energy availability) in makro hranilih pri ženskih športnicah smo pri kineziologu že pisali. V tem članku pa se osredotočamo predvsem na to, kako (nezadosten) vnos energije preko dneva lahko vpliva na žensko reprodukcijsko funkcijo in s tem povezane hormone. Namen tega članka je ozaveščanje športnic (rekreativnih in profesionalnih) o težavah, ki lahko nastanejo pri neprimerni dieti, prenizkem energijskem vnosu in neprimernem režimu prehranjevanja (prekinitveno postenje).

Znano je da so športnice v športih, kjer sta nizka telesna masa in nizek odstotek telesne maščobe zaželjena, po raziskavah sodeč bolj nagnjene k razvitju prehranskih motenj in prenizkemu vnosu energije, kar vodi v prenizko dostopnost energije. To se odraža na okrnjeni hormonski sliki, poslabšani zmogljivosti in resnim zdravstvenim težavam, kot so odsotnost menstruacije – amenoreja, prebavne motnje, krhke kosti ipd.

Hipotalamična amenoreja je izraz za izostanek menstruacije za več kot 6 mesecev, ki je povezana z delovanjem hipotalamusa. Hipotalamus je del možganov, ki nadzoruje različne presnovne procese, med drugim tudi sproščanje spolnih hormonov. Pri hipotalamični amenoreji gre za zmanjšano izločanje gonadotropine sproščujočega hormona (GnRH) in posledično zmanjšano tvorbo hormonov v jajčnikih, ki so potrebni za normalen ciklus. Amenoreja nastopi kot rezultat prilagoditve telesa na nezadosten energijski vnos, saj sta sinteza hormonov in tvorba toplote med lutealno fazo (faza po ovulaciji) energijsko potraten proces. Znano je, da je pojavnost poškodb kosti je tako kar 4,5 krat bolj pogosta pri športnicah z amenorejo [1]. Švedski znanstveniki so tako energijski vnos in porabo opazovali na eno-urnem intervalu. Dnevna nizka energijska bilanca je bila pri športnicah povezana z znižanjem bazalnega metabolizma, hormonskim odzivom, ki vodi v katabolizem mišic in shranjevanjem maščobe. Znanstveniki priporočajo nihanje v dnevni energijski bilanci ±300 kcal. Nižja energijska bilanca od –300 kcal bi lahko potencialno aktivirala biokemijske procese, ki so povezani z energijskim primanjkljajem, kar se izrazi z nižjim gonadotropine sproščujočim hormonom (GnRH) in okrnjenim sproščanjem luteinizirajočega hormona (LH). Slednji je odgovoren za dozorevanje folikla, ovulacijo in razvoj rumenega telesca. V že omenjeni študiji so znanstveniki primerjalienergijsko bilanco pri vzdržljivostnih športnicah z menstrualno disfunkcijo (MD) in tistimi z rednimi menstrualnimi cikli (eumenoreja) [2].

Rezultati opazovalne študije nakazujejo, da med športnicami brez in z rednimi menstrualnimi cikli ni značilne razlike v 24 urnem energijskem vnosu. Vendar pa so imele športnice, ki so bile več časa v negativni energijski bilanci <0 kcal in <-300 kcal nižje vrednosti estrogena in povišan kortizol. Poleg tega rezultati kažejo, da športnice z menstrualno disfunkcijo 24% več časa preživijo v negativni energijski bilanci (<-300 kcal), kot eumenorejične športnice. Druge študije kažejo, da imajo športnice z MD tudi nižji bazalni metabolizem. Znano je,da pri prekinitvenem postenju (intermittent fasting) pride do faze negativne energijske bilance v času postenja in pozitivne energijske bilance v času hranjenja, vendar samo pri zadostnem vnosu energije. Pri dieti s kaloričnim deficitom lahko do pozitivne bilance v dnevu sploh ne pride. To lahko tako pri športnicah kot nešportnicah privede do hormonskih neravnovesij in amenoreje, ter s tem povezanimi zapleti. Strokovnjakinja na področju hipotalamične amenoreje  dr. Nicola Rinaldi, je z grafi ponazorila energijsko bilanco v enem dnevu športnic z MD in eumenorejičnih športnic po študiji Fahrenholtz et al [2].

Energijska bilanca v dnevu športnice z menstrualno disfunkcijo. Po opisu Dr. Rinaldi športnica pred zajtrkom opravi trening. Zajtrk ni zadostno energetsko bogat, in šele kosilo pripelje energijsko bilanco na pozitiven nivo. Popoldanski trening ponovno povzroči negativno energijsko stanje, nezadosten vnos po treningu pa ponovno ne nadomesti izgubljene energije.

Po drugi strani pa športnica z rednim menstrualnim ciklom, ki vestno vnese zadostno količino energije poskrbi, da je energijska bilanca preko dneva čim bolj na pozitivni strani. Predvsem z zadostnim vnosom energije po treningu in izogibanju treningom na tešče. Ta športnica je v manjši meri dovzetna za razvoj hormonskih neravnovesji in osteoporoze.

Izostanki menstruacije pri športnicah so dober znak prenizkega energijskega vnosa, kar športnico izpostavi povišanem tveganju za poškodbe kosti. Hipotalamična amenoreja pa je posledica ne samo prenizkega energijskega vnosa, ampak tudi stresa: fizičnega in psihičnega. Obstoječe smernice za zdravljenje tako priporočajo zmanjšanje stresa, zmanjšanje intenzivnosti športne aktivnosti oziroma opustitev. Prav opustitev fizične aktivnosti se je izkazala za bolj učinkovito kot samo zmanjšanje. Nujen je tudi višji in reden vnos energije. Športnicam z znižano kostno gostoto pa se priporoča jemanje vitamina D in kalcija.

Članek ni zdravniško mnenje, ob kakršnih koli težavah in izostanku menstruacije je obisk zdravnika oziroma ginekologa nujen!

Tina Goršek

  1. Heikura, I.A., et al., Low Energy Availability Is Difficult to Assess but Outcomes Have Large Impact on Bone Injury Rates in Elite Distance Athletes.International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism. 0(0): p. 1-9.
  2. Fahrenholtz, I., et al., WITHIN-DAY ENERGY DEFICIENCY AND REPRODUCTIVE FUNCTION IN FEMALE ENDURANCE ATHLETES. 2017.
  3. http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Gonadotropini
  4. http://www.noperiodnowwhat.com/research/energy-balance-and-no-period