Kineziologija

Kineziologija je znanstvena veda, ki preučuje človekovo gibanje (več). Kineziolog se ukvarja z različnimi skupinami ljudi – s starostniki; vrhunskimi športniki; osebami, ki se zdravijo po poškodbah …

Ekipo KINEZIOLOG odklikujeta tako teoretično in praktično znanje ter sposobnost aplikacije kinezioloških znanosti v šport in ostale gibalne trenažne programe. Kvalitetno načrtovane športne aktivnosti pa so ključnega pomena pri hitrosti sanacije poškodb in hitrega doseganja vrhunske forme v pravem trenutku.

Prepričani smo, da Vam z našim znanjem lahko pomagamo uspeti na želenem področju.